Newsletter

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018
February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018

Community Events

December 25, 2017 – January 5, 2018 Winter Day Camp
December 2017 Baseball Registrations
November 15 – December 18, 2017 Burnaby Christmas Bureau Registration
December 1, 2017 Burnaby Lacrosse Registration
December 8, 2017 Clinton Holiday Shopping Fair
Winter & Spring After school programs @ Marlborough
December 16, 2017 CPF Patinage de Noël!